transept

Het transept, kruisbeuk of dwarsschip is oorspronkelijk een onderdeel van een romaanse of gotische kathedraal. De plattegrond van een gotische kathedraal heeft altijd de vorm van een kruis. Dit kruis bestaat uit een lange ruimte (het schip), met aan het verste einde achter het altaar (dat midden op de kruising staat) het koor in het Oosten, dit alles al dan niet met nevenruimten (de zijbeuken) en een haaks daarop staand transept, dat noord-zuid georiŽnteerd is.

transept