polychromie

Polychroom betekent letterlijk veelkleurig - van de Griekse woorden 'poli' (veel) en 'chromos' (kleur). Het kleurig beschilderen van gebouwen en beeldhouwwerken heet 'polychromeren'. Polychromie werd vooral in de klassieke oudheid en de Middeleeuwen veel toegepast. Niet de kunstenaar zelf, maar een aparte vakman bracht de polychromie aan. In de Renaissance hadden de meeste klassieke beelden en gebouwen hun verflaag verloren. Omdat de klassieke architectuur en beeldhouwkunst kleurloos leek, lieten renaissancekunstenaars hun werk ook onbeschilderd. Pas in de 19de eeuw werd de polychromie herontdekt en opnieuw ge´ntroduceerd.

polychromie