Sint-Jozefkerk Oudenaarde

Adres (bij benadering) : Sint-Jozefsplein B-9700 Oudenaarde, Dekenaat: Oudenaarde, Bisdom: Gent

  • Heiligen.net
  • Toon kaart
  • Dekenaat:Oudenaarde
  • Fusiegemeente:Oudenaarde
  • Patroon: Sint-Jozef
  • Share
Sint-Jozefkerk Oudenaarde 0
Sint-Jozefkerk Oudenaarde 1
Sint-Jozefkerk Oudenaarde 2

De Sint-Jozefsparochie is een zeer jonge parochie, gesticht in 1961.

St.-Walburga had sedert de Middeleeuwen een wijk die buiten de stadsmuren lag: de Eindries. Deze zeer uitgestrekte wijk, veel groter dan de ommuurde stad, was in verscheidene delen verdeeld: Binnen-Eindries, Buiten-Eindries, Groene-Eindries (Groenstraat), enz. Deze wijk was niet dicht bevolkt maar had toch enkele honderden inwoners.

In de XVIIe eeuw stond er, ongeveer op de plaats waar nu de St.-Jozefskerk staat, een tamelijk ruime kapel van 'Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Eeckxen'. Daar werd een beeld bewaard van Onze-Lieve-Vrouw dat waarschijnlijk vroeger aan een eikenboom heeft gehangen. In de kapel was er op zondag een eucharistieviering. Om de beurt kwam een priester van Oudenaarde of Eine er de H.Mis opdragen. De kapel werd verwoest gedurende de troebelen van 1684 en werd nooit meer herbouwd.

Zo blijft het tot in de jaren 1900. Begin 1900 dacht Oudenaarde aan uitbreiding en daar dit in zuidelijke richting onmogelijk was, werden de gronden van de Eindries in waarde gebracht. De eerste uitbreiding was de Gevaertswijk. Men bouwde er de Eindriesschool (Dijkstraat) met een zaal en er was zelfs sprake van het oprichten van een wijkkapel op de hoek van de huidige Jacob Lacopsstraat en de Dijkstraat. De uitbreiding naar het noorden ging verder en de Noorderwijk ontstond. De stad maakte toen een urbanisatieplan voor gans de wijk en in 1948 besloot Z.E.H.Deken J. Stockman aldaar een kerk te bouwen als annexe van St. Walburga.

Een voorlopig noodkerkje werd gebouwd in 1954 en in 1958 begon men met de bouw van de definitieve kerk, die door Mgr. Calewaert werd ingewijd op 8 november 1959.St.-Jozef, tot dan toe de annexe van St. Walburga, werd tot parochie opgericht bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1961. Op 28 januari 1961 werd de eerste pastoor E.H. Gustaaf Lissens aangesteld.

St.Jozef is van dan af een volwaardige parochie.

Sinds 2004 maakt St. Jozef deel uit van de parochiefederatie Oudenaarde-Centrum;

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be