O.L.Vr. van Smartenkerk Merksem

Adres (bij benadering) : Pastoor J. Bampsstraat 1 B-2170 Merksem (Antwerpen), Dekenaat: Antwerpen, Bisdom: Antwerpen

O.L.Vr. van Smartenkerk Merksem 0
O.L.Vr. van Smartenkerk Merksem 1
O.L.Vr. van Smartenkerk Merksem 2

De kerkelijke overheid stelde in 1953 Z.E.H. Jozef De Ley als derde, maar in feite tweede pastoor van de parochie aan met de opdracht een nieuwe kerk te laten oprichten in vervanging van de oude noodkerk. De eigenlijke tweede pastoor, E.H. Verhaert overleed nog vóór hij daadwerkelijk zijn ambt in de parochie opnam. Jozef De Ley had een illustere voorganger in de persoon van Jozef Bamps. Die stichtte de parochie in 1923. Pastoor de Ley heeft het werk van deze eerste pastoor met heel wat medewerkers en veel ijver en enthousiasme verder gezet voor de verdere uitbouw van het parochieleven, de parochiële gebouwen en het liturgische leven in OLV van Smarten.

Niet lang na zijn aanstelling, in 1957, werd begonnen met de bouw van de huidige kerk. Het was steeds de droom van voorganger pastoor Bamps dat het een ronde kerk zou worden. En zo geschiedde: twee jaar later, op het feest van Sint-Jozef, wijdde monseigneur Schoenmaekers de nieuwe kerk in. Pastoor Jozef De Ley was pastoor in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Smarten van 1953 tot 1985. Hij werd opgevolgd door E.H. Jozef Van Houtven, geboortig van Grobbendonk in 1941 en die overleed begin 2005 na een slepende ziekte. Merkwaardig is wel dat praktisch alle priesters de voornaam Jozef meekregen. (Met dank ook aan Jozef Mermans, weeral een Jozef!)

Belangstellenden kunnen o.a. de boeken "Onze Lieve Vrouw van Smarten 1923/1973" en "Geschiedenis van Merksem" van Fl. Prims raadplegen.

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be