Begijnhofkerk Sint-Jan Baptist Brussel

Adres (bij benadering) : Begijnhof 1 B-1000 Brussel, Dekenaat: Brussel-Centrum

Begijnhofkerk Sint-Jan Baptist Brussel 0
Begijnhofkerk Sint-Jan Baptist Brussel 1
Begijnhofkerk Sint-Jan Baptist Brussel 2
Begijnhofkerk Sint-Jan Baptist Brussel 3
Begijnhofkerk Sint-Jan Baptist Brussel 4
Begijnhofkerk Sint-Jan Baptist Brussel 5
Begijnhofkerk Sint-Jan Baptist Brussel 6

Het Groot Begijnhof van Brussel telde aan het begin van de 18de eeuw 1.084 huizen verspreid over een oppervlakte van bijna 7 hectare. Middelpunt van de religieuze gemeenschap was de Sint-Jan-Baptistkerk waarvan de bouw begon in 1657. De bestaande gotische kerk werd toen, mede uit prestigeoverwegingen, herbouwd in de heersende barokstijl van die periode. De vlakbij gelegen jezuďetenkerk diende daarbij als model. Het schip en de zijbeuken werden waarschijnlijk voltooid in 1675 toen de kerk ook werd ingewijd. De gevel volgde spoedig daarna. De drieledige indeling volgt nog de gotische traditie, maar de decoratie is zuiver barok, afgeleid van de Gésukerk in Rome met de Sint-Michielkerk van Leuven als lokale inspiratiebron. De
talrijke in- en uitzwenkingen, de superpositie van ordes, de frontons met zwierige voluten en de rijke ornamentering vertolken het vocabularium van de barok dat ook tot uitdrukking komt in de aankleding van het interieur met de uitkragende kroonlijsten, de nissen met flankerende voluten en de vele gevleugelde putti met bolle wangen. De altaren, biechtstoelen, de preekstoel
en het orgel van Van Hool-Vermeersch (1869) vormen een rijk meubilair, eveneens in barokstijl.

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be