Sint-Jan en Stefaan Ter Minimen Brussel

Adres (bij benadering) : Minimenstraat 62 B-1000 Brussel, Dekenaat: Brussel-Centrum

Sint-Jan en Stefaan Ter Minimen Brussel 0
Sint-Jan en Stefaan Ter Minimen Brussel 1
Sint-Jan en Stefaan Ter Minimen Brussel 2
Sint-Jan en Stefaan Ter Minimen Brussel 3
Sint-Jan en Stefaan Ter Minimen Brussel 4
Sint-Jan en Stefaan Ter Minimen Brussel 5
Sint-Jan en Stefaan Ter Minimen Brussel 6
Sint-Jan en Stefaan Ter Minimen Brussel 7
Sint-Jan en Stefaan Ter Minimen Brussel 8
Sint-Jan en Stefaan Ter Minimen Brussel 9

Kerk van het voormalige klooster van de Miniemen. Deze orde, aanvankelijk gevestigd te Anderlecht, verkreeg in 1616 van de stadsmagistraat de toelating een klooster op te richten te Brussel, in 1617 bekrachtigd door de aartsbisschop, de aartshertogen en de Staten van Brabant. De Miniemen verwierven de vroegere woning van Andreas Vesalius en in 1621 legde de Infante Isabella de eerste steen van het klooster en een eerste kerk, voltooid in 1624. Gelijktijdig werd een kapel gebouwd naar het model van de Santa Casa te Loretto. In 1700 legde Maximiliaan-Emmanuel, keurvorst van Beieren en Gouverneur-Generaal van de Nederlanden, op zijn beurt de eerste steen voor de huidige kerk die voltooid werd in 1715, met uitzondering van de noordelijke toren die onafgewerkt bleef. Tegelijkertijd herbouwde men ook de zijkapel, maar men vergat het vroegere Latijnse opschrift er terug op te vermelden: "Que fuerent Veneris nunc fiunt Virginis Aedes", te vertalen als "Waar vroeger het altaar van Venus stond, staat nu dat van de Maagd Maria". Voor 1625 bevond zich op deze plaats inderdaad een bordeel, waarvan de "madame" zich naar verluidt lange tijd tegen elke onteigening verzette. De orde van de Minimen werd afgeschaft door Jozef II in 1787 en de kerk en klooster werden geloten door de Fransen in 1796. De kerk werd verscheiden malen gerestaureerd in de loop van de 19de eeuw, onder meer door de architecten Tilman-François Suys en Pierre-Victor Jamaer. Van het klooster blijft spijtig genoeg niets meer over, alle gebouwen ervan werden gesloopt in 1920.

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be